บัตร atm ออมสิน

บัตร atm ออมสิน
สมัครทำทําบัตรatmออมสินลายล่าสุดในปี 2567

อายุผู้สมัคร - 20-60 ปี

เงินเดือนของผู้กู้ - ตั้งแต่ 0

ร้อยละ - ตั้งแต่ 0%

ทำบัตร ATM ออมสิน พ่วงประกันรายปี เบี้ยถู๊กถูก สำรองจ่ายได้ 

ธนาคารออมสินน่าจะเป็นธนาคารเดียวที่มีเงินแค่ 1 บาทก็สามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้รวมไปถึงการเปิดบัตรเอทีเอ็มกับธนาคารออมสิน ที่ปัจจุบันถึงแม้ว่าธนาคารออมสินจะมีบริการสินเชื่อบุคคลออมสิน บริการแอพพลิเคชั่นและบริการกดเงินไม่ใช้บัตรได้แล้ว แต่ยังมีลูกค้าอีกหลายๆคนที่อาจจะไม่สะดวกในการใช้มือถือในการถอนเงิน โดยเฉพาะเด็กหรือ คนเฒ่าคนแก่ จะถอนเงินก็ยังจะต้องใช้ลูกหลานให้กดเงินให้อยู่

บัตรเอทีเอ็มออมสินมีหลายแบบหลายประเภท ค่าธรรมเนียมถูก

  • บัตรเดบิต ออมสิน เบสิค

บัตรเอทีเอ็ม ออมสินประเภทนี้ สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากพื้นฐาน กับธนาคารออมสินไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี โดยคุณสมบัติของคนที่จะทำบัตรได้ดังนี้
  • ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องมีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
  • จะต้องเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากพื้นฐาน และไม่มีบัญชีร่วม 
  • สามารถผูกบัตรออมสิน เดบิต เบสิค ได้ 1 บัตรเท่านั้น
  • บัตรเดบิต ออมสิน GSBxBNK48

เป็นการทำบัตร ATM ออมสินที่เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับการใช้จ่ายผ่านบัตร ด้วยระบบแตะหรือรูดซื้อสินค้า และยังถอนเงิน โอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ โดยยังได้รับส่วนลด 10%-25% สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม โดยจะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาทและรายปี 250 บาท

  • บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์

บัตร ATM ออมสิน ที่สมัครควบคู่กับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกซึ่งมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าแค่ 100 บาทและค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท เบิกถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  • บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท ไลฟ์

บัตรเอทีเอ็มออมสิน  ที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาท และช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุโดยไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลในโครงการสูงถึง 200,000 บาทต่ออุบัติเหตุต่อครั้ง โดยคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีค่าแรกเข้า 100 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 200 ปีและค่าประกันรายปีที่ 799 บาท

  • บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท แคร์

เป็นบัตร atm ออมสินประกันชีวิต ที่มีเงินชดเชยรายได้ วันละ 500 บาท สูงสุด 7 วันต่อปี โดยให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาทเพื่อช่วยค่ารักษาพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่าย 5,000 บาทต่อครั้งต่ออุบัติเหตุ โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาทและรายปี 200 บาท ค่าประกันรายปี 399 บาท

  • บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์

บัตร ATM ออมสิน ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาทและชดเชยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เป็นสาธารณภัยเพิ่มอีก 100,000 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาทและค่าประกันภัยรายปี 200 บาท


ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อ non bank ไม่เช็คบูโร
ขอสินเชื่อไม่เช็คบูโร 2024 ก็รับเงินสดถึง 1 แสนบาท

อายุผู้สมัคร - 18-55 ปี

เงินเดือนของผู้กู้ - ตั้งแต่ 6000

ร้อยละ - ตั้งแต่ 20%

มองหาสินเชื่อธนาคาร
ขอสินเชื่อออมสินไม่มีสลิปเงินเดือนรับเงินสดถึง 8 หมึ่นบาท

อายุผู้สมัคร - 18-70 ปี

เงินเดือนของผู้กู้ - ตั้งแต่ 7000

ร้อยละ - ตั้งแต่ 7%

สินเชื่อรถยนต์ธนชาต
ขอสินเชื่อรถธนาคารธนชาติ ก็รับเงินสดถึง 5 แสนบาท

อายุผู้สมัคร - 20-65 ปี

เงินเดือนของผู้กู้ - ตั้งแต่ 12000

ร้อยละ - ตั้งแต่ 6%