สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ
ขอสินเชื่อข้าราชการกรุงไทย ก็รับเงินสดถึง 4 แสนบาท

อายุผู้สมัคร - 20-60 ปี

เงินเดือนของผู้กู้ - ตั้งแต่ 10000

ร้อยละ - ตั้งแต่ 8%

โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 2567

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ที่มุ่งเน้นและเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้าที่เป็น ข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้ได้เลย เช่นการนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ลงทุนธุรกิจ หรือนำไปปิดหนี้จากสถาบันการเงินอื่นๆ เป็นสินเชื่อธนาคารกรุงไทยที่กู้ง่าย และผ่อนได้สบายๆเลย

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 2567

สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (MOU)

 • สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 

 • เพื่อให้มีเงินสดสำรองพร้อมใช้ดอกเบี้ยต่ำ
 • ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือนขึ้นอยู่กับ MOU ที่หน่วยงานลูกค้าทำไว้กับธนาคาร
 • จะมีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้ก็ได้
 • จะคิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ใช้จริง
 • ถ้ายังไม่ใช้วงเงินจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

 1. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ
 • หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป
 • หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 1. พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีอายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และระยะเวลาจ้างจะต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปีโดยรวมจะต้องมีอายุงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 1. พนักงานบริษัทเอกชน
 • หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 • สินเชื่ออเนกประสงค์

 • เป็นเงินกู้ โดยให้ลูกค้าได้ใช้จ่ายตามใจ
 • อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
 • ไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนผ่านกรุงไทย ก็ยื่นกู้ได้

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ สินเชื่ออเนกประสงค์

 1. จะต้องเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป
 2. เป็นพนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ที่อยู่ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง โดยจะต้องมีสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และอายุงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป

โปรโมชั่นสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วันนี้ -31 มกราคม 2567

 • สินเชื่ออเนกประสงค์ เป็นสินเชื่อเงินก้อนที่สามารถจะใช้จ่ายได้ตามต้องการ ลดดอกเบี้ยลง 0.5%ต่อปี จากอัตราปกตินาน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR + 0.25% ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ได้สูงสุด 20 ปี
 • สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อหมุนเวียนพร้อมใช้ ลดดอกเบี้ยลง 1% ต่อปี จากปกติ เริ่มต้นที่ MRR + 2.50% ต่อปี

ในปัจจุบันสามารถจะสมัครสินเชื่อข้าราชการกรุงไทยได้ทางออนไลน์โดยเข้าที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย โดยจะต้องกรอกข้อมูลจริง และจะต้องให้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถจะติดต่อกลับได้ เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วและส่งไปทางเว็บไซต์ ลูกค้าก็มีหน้าที่ในการรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และเตรียมเอกสารที่จะต้องยื่นในวันทำสัญญา ซึ่งรายละเอียดของเอกสารต่างๆจะอยู่ในส่วนของสินเชื่อนั้นๆว่าจะต้องใช้อะไรบ้าง และถ้าอยากให้เรื่องเสร็จสมบูรณ์โดยไว ก็ต้องตรวจทานเอกสารก่อนยื่น


ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ยืมเงินทรู
ขอยืมเงินทรู 200-300 บาท รู้จักต้องกดอะไร

อายุผู้สมัคร - 18-80 ปี

เงินเดือนของผู้กู้ - ตั้งแต่ 0

ร้อยละ - ตั้งแต่ 0%

มองหาสินเชื่อธนาคาร
ขอสินเชื่อออมสินไม่มีสลิปเงินเดือนรับเงินสดถึง 8 หมึ่นบาท

อายุผู้สมัคร - 18-70 ปี

เงินเดือนของผู้กู้ - ตั้งแต่ 7000

ร้อยละ - ตั้งแต่ 7%

บัตร atm ออมสิน
สมัครทำทําบัตรatmออมสินลายล่าสุดในปี 2567

อายุผู้สมัคร - 20-60 ปี

เงินเดือนของผู้กู้ - ตั้งแต่ 0

ร้อยละ - ตั้งแต่ 0%